Endodonski tretman / Ugradnja implanta

Stomatolozi

Dr Nikodije Petrović i Dr Strahinja Zrnzević

Vreme Intervencije

Januar 2020

Intervencija

Endodonski tretman i ugradnja implanta
Pre svake intervencije na vašim zubima, vršimo detaljni pregled i pripremu za svaku vrstu protetskog rada, što je u datom primeru bio endodonski tretman i ugradnja implanata u bočnim regijama, kako bi finalni rezultat bio estetski i funkcionalno savršen za koji garantujemo.