Vadjenje impaktiranog umjaka / Ugradnja implanta

Stomatolog

Dr Nikodije Petrović

Vreme Intervencije

Jun 2020

Intervencija

Vađenje impaktiranog umnjaka i ugradnja implanta
Još jedna zadovoljna pacijentinja kod koje smo izvadili gornji desni impaktirani umnjak, na čijem mestu smo ugradili implant kao i na ostalim bezubnim poljima.