Krunice / Cirkonijum i keramika

Želite savršen, prirodan osmeh? Cirkonijum i keramičke krune i mostovi, izrađeni CAD/CAM sistemom, predstavljaju vrhunac i savršenstvo u savremenoj protetici i estetskoj stomatologiji, ne samo kod nas, već i u vodećim zemljama sveta.

Cirkonijum je prirodni mineral, koji se u stomatologiji koristi u obliku stabilizovanog cirkonijum-dioksida koji se sinteruje na visokim temperaturama. Njegove fizičko-hemijske osobine daju mu apsolutnu prednost u izradi krunica i mostova. Biokompatibilnost – cirkonijum je bioinertan i ne izaziva nikakve alergijske reakcije na tkivima usne šupljine. Desni (gingiva) u kontaktu sa cirkonijumskom krunom ostaju svetlo-ružičaste, neiritirane i zdrave. Estetika –  vrhunska, savršena.

Cirkonijum i keramika imaju skoro istovetne optičke osobine (transparencija, translucencija, opalescencija…) kao dentin i gleđ. Stoga, u boji cirkonijum-keramičkih kruna ima „živosti“, „dubine“ i „bisernosti“ kao i u boji prirodnih zuba. To njima daje neprevaziđenu lepotu i prirodnost. Napominjemo, da se kod cirkonijumskih i keramičkih zuba ne može pojaviti „metalni rub“, uzrokovan povlačenjem desni, kao kod metalo-keramičkih kruna.

Čvrstoća – sinterovani cirkonijum ima izrazito visoku čvrstoću i otpornost na savijanje i pucanje. To nam stvara uslove za pravljenje zubnih mostova velikih raspona.

Mala termička provodljivost – omogućuje nam minimalnu preparaciju (brušenje) zuba i smanjen rizik od iritacije zubne pulpe (živca).

Izrada cirkonijum-keramičke krune i mostova je kompjuterski kontrolisan proces. CAD/CAM tehnologijom (computer-aided design/computer-aided manufacture) skeniranja otiska i celokupnim postupkom rada, postižemo izuzetnu preciznost (do 10 mikrona), a mogućnost greške svodimo na minimum. Prednost ove tehnologije se ogleda i u tome što se morfologija i modelovanje krunica i mostova obavljaju kompjuterski, specijalnim softverom. Tek kada je virtuelno dizajnirani protetski rad gotov i iskontrolisan od strane softvera, pristupamo mašinskoj izradi pomenutog rada, koja je, takođe kompjuterski kontrolisana i automatizovana. Stoga, takav protetski rad predstavlja savršenstvo u današnjoj stomatološkoj protetici i estetskoj stomatologiji.